List product

Support Online

Telephone:

Mr. Tuan (Sales)

+84 (0) 918 992 412

Ms. Thao (Sales) 

+84 (0) 394 649 627

Ms. Thy (Sales)

+84 (0) 909 627 968

 

 

PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

STATS

Shell loại bỏ một số sản phẩm

Từ tháng 7 năm 2010, Shell đã ngưng sản xuất một số mặt hàng bôi trơn.

 - Để tải thông báo chính thức từ Công ty TNHH Shell Việt Nam, xin vui lòng .