List product

Support Online

Telephone:

Mr. Tuan (Sales)

+84 (0) 918 992 412

Ms. Thao (Sales) 

+84 (0) 394 649 627

Ms. Thy (Sales)

+84 (0) 909 627 968

 

 

PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

STATS

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 14 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2012

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 800 đồng/lít, điêzen giảm 700 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng giảm 700 đồng/lít; giá bán buôn mazut No2B (3S, 3,5S và 380) giảm 650 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau:

- Xăng không chì RON 95: 22.400 đồng/lít;
- Xăng không chì RON 92: 21.900 đồng/lít;
- Điêzen 0,05S: 20.500 đồng/lít;
- Điêzen 0,25S: 20.450 đồng/lít;
- Dầu hỏa dân dụng: 20.400 đồng/lít;
- Mazut No2B (3,0S): 18.550 đồng/kg (giá bán buôn);
- Mazut No2B (3,5S): 18.250 đồng/kg (giá bán buôn);
- Mazut No2B (380): 18.150 đồng/kg (giá bán buôn).

Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 14 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2012 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính – Công Thương.